Kontakt

Styrelsen:  Övre raden från vänster: Maria (ungdomsansvarig), John (sekreterare) och Henrik (ordförande). Nedre raden från vänster:  Fredrik (skattmästare), Madeleine (vice ordförande) och Caroline (klubbmästare). Frånvarande: Louise

Kontakta sekreteraren:  montgomery1960a@gmail.com