Cecilia (Cilla) Montgomery

2015 års Montgomerystipendium från Ann och Robert Montgomery-Cederhielm tilldelas Cecilia (Cilla) Montgomery med motiveringen:

Cecilia (Cilla) Montgomery

Cecilia har i boken Rekoguiden tagit upp en av vår tids stora ödesfrågor, hur vi alla i vårt dagliga liv måste ta ansvar för våra handlingar och inse hur känsligt vårt klot är för påverkan av olika slag. Cecilia har tillsammans med kollegan Anders Persson, på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt gått igenom och framlagt förslag och tips på lösningar för en mer realistisk användning av jordens tillgångar för att klara mänsklighetens fortsatta överlevnad. Cecilia har genom sitt arbete med boken visat att familjen Montgomery lever med sin tid och engagerar oss i de viktiga överlevnads- och fördelningsfrågorna.

Segersjö 2015

/Ann och Robert Montgomery-Cederhielm

Klicka här för att köpa boken Rekoguiden