Skottlandstiden 1160-1720

Från Normandie, via Eaglesham och Eglinton till Campbeltown

En sonson till Roger Montgomery, dvs den andre Rogers 5:e son Arnulf, Earl of Pembroke gifte sig med en Irländsk prinsessa. Arnulf var den som byggde Pembroke Castle – för mer information om Pembroke Castle: Wikipedia. Arnulfs son Robert var den som senare flyttade till Skottland.

Robert kom till Skottland 1160, på en inbjudan från Walter Fitz-Alan (som var den förste innehavaren av den ärftliga titeln High Steward of Scotland). Walter tillhörde en familj, som kom till England med Wilhelm Erövraren, och familjerna Montgomery och Fitz-Alan kände varandra sedan tidigare (Roger II var god vän med Walter Fitz-Alans pappa). Robert gifte sig med Walter Fitz-Alans dotter Marjory (eller Margaret). I samband med giftermålet fick han land vid Eaglesham. Här huserade nu flera generationer.

Ett antal generationer senare deltog John Montgomery den 4:e (1370-1401) i ett slag där han blev hjälte och rikligen belönad. Det var i slaget vid Otterburn (1388) som denne John fångade in den engelske befälhavaren Sir Henry Percy kallad Harry Hotspur. Hotspur togs med till Skottland och släpptes senare mot en lösensumma med vilka John byggde Polnoon Castle (Eaglesham). Detta var länge centrum för det Montgomeryska herresätet. John gifte sig med Elisabeth, dotter till Hugh Eglinton och på det viset kom egendomarna Eglinton och Ardrossan att tillhöra familjen. Eglinton Castle byggdes ca 1530. Under flera århundraden rasade en familjefejd mellan familjerna Montgomery och Cunningham (1488 – 1661). Ett resultat av denna familjefejd var bland annat att Eglinton Castle brändes och att flera av de manliga ättemedlemmarna mördades vid olika tillfällen. Nedan syns det som idag finns kvar av Eglinton Castle (efter att ha förstörts och byggts upp igen ett antal gånger).

Organiserad skotsk immigration till Nordirland och återkomsten till Skottland

Under 1600-talet skedde en Skotsk migration till Nord-Irland. I denna deltog familjen Montgomery och de flyttade till Nordirland för att senare återkomma till The Kintyre. På södra Kintyre ligger staden Campbeltown, från vilken John Montgomery avflyttade till Stockholm, Sverige.