Jane, Allan, Susanne och John Rothlind

2017 års Montgomerystipendium från Ann och Robert Montgomery-Cederhielm tilldelas  Jane, Allan, Susanne och John Rothlind med motiveringen:

Jane, John, Susanne och Allan Rothlind

Syskonen Rothlind har tillsammans genomfört och presenterat det s.k ”Mathildaprojektet” på ett sätt som få vågat hoppas på. Man har med en sällan skådad målmedvetenhet och ambition lyckats producera, presentera och slutligen distribuera Mathildas glömda musikskatt på ett smakfullt och attraktivt sätt, och därmed gjort Mathildas musik känd för en bredare allmänhet.

Musiken finns numera att avlyssna på den CD syskonen Rothlind låtit ta fram. CDn finns att köpa men även att låna på flera platser, där ibland Kungliga Biblioteket.

Det är initiativ som detta Montgomerystipendiet vill uppmuntra till, att någon gör något som höjer familjens anseende och status på det kulturella, personliga eller sociala planet. Årets Montgomerystipendiater uppfyller alla dessa kriterier med råge.

Segersjö 2017

/Ann och Robert Montgomery-Cederhielm