Hem


Härstammar från den urgamla normandisk-skotska ätten Montgomery, känd sedan 900-talet och Rogerius de Montgomerie (Roger I). Hans son Roger II flyttade i samband med slaget vid Hastings 1066 över till England med Vilhelm Erövraren. Han innehade vid sin död 1095 bland annat grevskapet Shrewsbury i Wales. Ätten överflyttade på 1100-talet till Skottland med säte i Eglinton Castle sydväst om Glasgow. Från att vara Riddare och härförare blev släkten, efter ett antal generationer, godsägare i trakten runt Eglinton. John Montgomery, köpman i Campbeltown i Argyllshire i Skottland, invandrade till Stockholm 1720. Han introducerades med eget vapen i Svenska Riddarhuset 1736 och innehade bland annat Fiskars Bruk i Finland.

John’s son, överste och chef för Nylands dragoner Robert Montgomery (1737-1798), utnämndes 1786 till kommendör av Svärdsorden och uppflyttades därmed i riddarklassen som kommendörsätt med nummer 1960A.

Huvudmannen Robert Montgomery-Cederhielm på Segersjö Herrgård.

Motto: Garde Bien