Anne, Cecilia och Patrik Montgomery

2012-2014 års Montgomerystipendium från Ann och Robert Montgomery-Cederhielm tilldelas Anne Montgomery, Cecilia Montgomery och Patrik Montgomery med motiveringen:

Patrik, Cecilia, Anne och Robert Montgomery-Cederhiolm

För deras insiktsfulla och välvilliga inställning, till gagn för Segersjös fortlevnad, i samband med arvskiftet efter vår far Rickard Montgomery-Cederhielm.

Ett arvskifte av en gård med Segersjös dignitet förutsätter en insiktsfull och förutseende ägare. En ägare som i god tid förbereder det kommande arvskiftet och som på ett pedagogiskt vis informerar samtliga inblandade om det faktum att en person får en större del av kakan, medan övriga blir ekonomiskt kompenserade på bästa möjliga vis. Allt för att gården skall kunna föras vidare generation efter generation. Sedan Segersjö övergått från att vara fideikommiss till privat ägo blir varje generationsskifte ett kritiskt ögonblick i gårdens fortlevnad såsom samlande punkt för familjen Montgomery-Cederhielm samt det där under generationer samlade släktklenoderna.  Arvskiftet förutsätter ett stort mått av förståelse och insikt gällande förutsättningarna för den som skall ta över gården med allt vad det innebär av ansvar och plikt, men det förutsätter också generositet och storsinthet från övriga inblandade för att skiftet skall bli möjligt.

Jag vill genom att utdela årets Montgomerystipendie till Anne, Cecilia och Patrik Montgomery visa min uppskattning och respekt för deras storsinta och för Segersjös fortlevnad helt avgörande insats i samband med arvskiftet efter pappa. Utan deras osjälviska och generösa medverkan hade inte Segersjö funnits kvar i vår familjs ägo i dag, och jag hoppas att mina syskons agerande kommer att i bli stilbildare för framtida generationsskiften, till gagn för Segersjö och vår familj.

Segersjö 2012

/Robert Montgomery-Cederhielm