En 1000-årig släkt

Var har släkten Montgomery varit?

Släkten Montgomery härstammar från vikingatid då Gormerick (från det som vi dag kallar för Västergötland) tillsammans med Rollo bosatte sig i i Norra Frankrike. Rollo är just känd för att han, efter att ha härjat i Frankrike och bränt Paris förhandlade med den franske kungen Karl den enfaldige. I utbyte mot fred för Paris och skydd för andra nordliga attacker fick nordmännen landområdet som kom att kallas Normandie. Gormericks son-sons son hette Roger de Montgomery I (den förste att officiellt och dokumenterat använda namnet).

I Normandie levde släkten i 5-6 generationer och bidrog till att befästa den Normandiska makten genom att bygga fästningar och strida mot fiender. I samband med slaget vid Hastings överflyttade man också till England. Under en tid etablerade sig Roger de Montgomery II och hans söner där men i samband med att Willhelm erövraren och Normanderna fick dra sig tillbaka till Frankrike så påbörjades en ny förflyttning, denna gång till Skottland. En del släktingar bodde kvar i Normandie men dog så småningom ut. Det skotska äventyret blev däremot mer långsiktigt och därifrån härstammar de flesta med namnet Montgomery. Idag finns det ättlingar i England, Irland, Nordamerika, Australien och säkert på fler ställen.

1720 flyttade vår svenska anfader från Campbeltown (Skottland) till Sverige och på det viset kan vi säga att vi är tillbaka. Han var affärsman och byggde upp en verksamhet runt svensk järnmalm.

Geografi i tre faser

För mer information om de olika platserna där släkten har huserat i olika faser (i kartan ovan presenteras de tre faserna med färgerna rött, svart och blått):

– de tidiga åren runt 1000-talet – Läs mer

– Skottland 1160 – 1720 – Läs mer

– Herrgårdar och slott i Sverige – Läs mer

Under dessa flikar ges också delar av historien för att sätta geografin i sitt historiska sammanhang. Den mesta informationen är baserad på Bo-Gabriel Montgomerys mycket omfattande verk ”Origins and History of the Montgomerys” men även Archie Montgomerys forskning samt information hämtad från diverse sidor på Internet. Samtliga geografidelar nedtecknade av John Montgomery. Nedan visas också ett släktträd sammanställt av Henrik för några år sedan. Uppgifterna på damsidan är osäkra och ska tas med en nypa salt då nya släktband ständigt dyker upp. Ett uppdaterat träd kommer inom kort.

Släktträd

Släktträd från den förste Montgomery fram till vår anfader John Montgomery.