Richard Montgomery

2016 års Montgomerystipendium från Ann och Robert Montgomery-Cederhielm tilldelas Richard Montgomery på Tuvekärr med motiveringen:

Richard Montgomery

Kriteriet för Montgomerystipendiet är att man under året utfört något som gagnat familjen Montgomery. Att man genom ord, handling eller uppförande i allmänhet varit en god ambassadör för vår urgamla släkt. På gården Tuvekärr i Sörmland frodas det vilda djurlivet och växter och insekternas artrikedom ökar efter Richards envetna arbete med att vårda markerna och dess viltstam.

Sällan eller aldrig har vi hört så många positiva tillmälen om någon person såsom Richard, runt sin verksamhet, bland vänner eller i kretsen kring hans Maj:t. Det är sådana personer vi behöver i en värld fylld av krig och ondska. Det är sådana personer som vår familj behöver för att leva upp till vårt stolta valspråk ”GARDE BIEN”. Richard är en verkligt förebild såväl för sin släkt som för sin familj och den verksamhet han bedriver.

Segersjö 2016

/Ann och Robert Montgomery-Cederhielm