Henrik Montgomery

2010 års Montgomerystipendium från Ann och Robert Montgomery-Cederhielm tilldelas Henrik Montgomery med motiveringen.

Henrik Montgomery

Henrik har i sin profession skördat stora framgångar under året som bland annat resulterat i att han fått det mycket prestigefyllda priset som Årets fotograf. Han har därefter genomfört utställningen om statsminister Fredrik Reinfeldt, som är ett resultat av en nära kontakt med statsministern under en längre tid. Denna utställning kompletteras i vår med en bok som Henrik ger ut.

Henrik har i sitt yrke visat prov på stor professionalism vilket gör honom till en mycket värdig Montgomerystipendiat. Henrik har dessutom ett ödmjukt, utåtriktat och trevligt sätt som hedrat familjen och därmed skapat en god förebild för sin familj, sin omgivning och för hela familjen Montgomery.

Segersjö 2010

/Ann och Robert Montgomery-Cederhielm

henrikmontgomery.com