Herrgårdar och slott i Sverige

Fiskars Bruk

John Montgomery kom till Stockholm 1720 och gifte sig snart med Anne Campbell. Han byggde en förmögenhet och innehade ett antal bruk i Sverige och Finland (på den tiden en del av Sverige). Se mer information om John under fliken ”Kända släktingar”. Det mesta kända av dessa är Fiskars bruk i Finland.

Wikipedia

Segersjö Herrgård

Hans son Robert ”den sturske” gifte sig med Josias Cederhielms dotter, Ulla-Märta och i syfte att bevara namnet Cederhielm levande inrättade Josias ett fideikommiss gällande Herrgården Segersjö, som sedan dess och fortfarande ägs av familjen Montgomery. Den äldste sonen blev fideikommisarie och ärvde allt samt skulle också bära det utökade namnet; Montgomery-Cederhielm. Se mer information om Robert under fliken ”Kända släktingar”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Segersjö

Västberga Gård

I slutet av 1780-talet övertogs Västberga gård av släkten Cederhielm. Den 16 mars 1799 och den 29 juni 18 beskriver ”Årstafrun” Märta Helena Reestierna i sin dagbok två besök hon gjort hos överstinnan Märta Ulrika Montgomery, vilken var dotter till friherre Josias Carl Cederhielm.

Wikipedia

Lindholmens Gård

Lindholmen ingick i Josias Cederhielms ägor som kom in i familjen när Robert ”den sturske” gifte sig med Josias dotter, Ulla-Märta. Robert ”den sturske” tillbringade sina sista dagar där och finns begravd på Orkesta kyrkogård, nära Lindholmen. Gården var i Ulla-Märtas ägor till hennes död 1833 då Robert Nils-Germund tog över den. Gården brann vid tillfälle ned men Robert Nils-Germund byggde upp den igen 1884. På byggnaden finns därför familjerna Montgomerys och Nordenfeldts släktvapen (fasadens framsida). Se mer information om Robert Nils Germund under fliken ”Kända släktingar”

Wikipedia

Edsbergs Slott

Roberts dotter Malla Montgomery föddes 1782 i Finland på Raseborg. Hennes mor Charlotte Rudbeck dog några månader efter hennes födelse. Malla hade många halvsyskon dels från sin mors sida: Gustava 1767, Sara och från sin fars sida: Marguerite 1766, Henrietta 1771, Augusta 1772, Eva 1773, Henry 1778. Senare även Josias 1785. Henry blev henne mycket kär, tyvärr avled han 1785 i mässlingen. När Malla var 1,5 år lämnade hennes far Finland med 3 av barnen. 5 av barnen var redan installerade hos Familjen Rudbeck på godset Edsberg utanför Stockholm. Detta kom att bli Mallas barndomshem.

Wikipedia

Stora Frösunda

Robert ”den sturskes” son Josias var den förste Montgomeryn som bebodde Segersjö och hade en lägenhet i Örebro men köpte också (1818) Stora Frösunda för att kunna komma närmare huvudstaden med det rikare kulturlivet och det intensivare sociala livet. Josias dör 1825 och kvar blir Mathilda Orozco med de fyra barnen. Under änkeåren blommar Stora Frösunda ett tag till med kultur och aktiviteter.

Wikipedia

Stora Ekeby

Mathilda gifter om sig 1839 med Carl Fredrik Gyllenhaal och lämnar ganska snart Stockholm och därmed Stora Frösunda som säljs. De bosätter sig först på gården Ölanda i Västergötland (Istrum) och senare på Stora Ekeby, Rytterns socken i Västmanland. När Mathilda dör sålde Gyllenhaal Stora Ekeby till styvsonen d.v.s. Robert Nils Germund som senare sålde den gården för att finansiera köpet av Djursholms gods.

Wikipedia

Djursholms Slott

Nästa son, Robert Nils Germund, var släktens starke man och förvaltade tillgångarna, Segersjö, Lindholmen m fl på ett mycket bra sätt. Han kunde dessutom utöka fastighetsbeståndet och köpte Stora Ekeby, mest för att senare ha det som en finansiering av nästa köp, dvs köpet av Djursholms slott. Robert Nils Germund köpte Djursholm 1877 för att sonen Robert skulle bo där och Roberts och hans fru Emelies förste son John Montgomery föddes där 1881. Fler barn föds där men också på Sollentuna Holm (se nedan) föds barn till Robert och Emelies. När Robert Nils Germund dör 1888 så startas en aktivitet där dödsboet säljer godset till Djursholms Villastad 1889 och Robert och Emilie flyttar till Segersjö.

Wikipedia

Sollentunaholm

Men Robert och Emelie levde också en tid på Sollentunaholm (som Robert arrenderade).

Wikipedia