Kända Släktingar

Roger de Montgomery (900-talet) Den förste med namnet Montgomery – troligen ättling till en viking, med namnet Gormerick, som i samband med skapandet av Normandernas rike erhöll mark och byggde fästningar. Bland annat finns resterna av en träfästning i den lilla franska byn St-Germain-de-Montgomery.

Roger II de Montgomery (1000-talet) Son till Roger som i samband med Wilhelm Erövrarens maktövertagande och slaget vid Hastings 1066 kom till England och Wales. Han blev känd som hertigen av Arundel, Sussex, Shrewsbury och Montgomery (östra Wales). Roger ligger begravd i Shrewsbury strax öster om den Walesiska gränsen.

John Montgomery (1695-1764) Vår förste anfader i Sverige som kom till släktingar i Stockholm och gifte sig med deras dotter Anne Campbell (1717-1772). John byggde en förmögenhet i Sverige och Finland baserat på ett behov av järnmalm i Europa. Den svenska järnmalmsindustrin fick dock kraftig konkurrens och John förlorade större delen av sina tillgångar. Läs mer John Montgomery (1695–1764) – publicerad dec 2022 .

Robert ”den sturske” Montgomery (1737-1798) Johns son som gifte sig för tredje gången med Ulla-Margaretha Cederhielm (1758-1833) och vars efternamn fidekommisarien av Segersjö bär. Robert var överste och god vän med Gustav III. Dock kom han att delta i Anjalaförbundet och blev av kungen landsförvisad till S:t Barthélemy i Västindien. Efter att Gustav III mördats återvände Robert till Sverige. Läs mer: Robert ”den sturske” Montgomery 1737-1798.)

Malla Silfverstolpe , född Montgomery (1782-1861) Den sturskes dotter med Charlotta Rudbeck (andra giftermålet). Malla var känd i kulturella kretsar på 1820-talet och så än idag. ”Hon var samlande och sammanhållande länk inom de svenska romantiska kretsarna och skapade den mest berömda litterära salongen i Sverige” Hon höll ”fredagsafton” i Uppsala, efter exempel från de franska salongerna. Läs mer: Malla Montgomery g. Silfverstolpe (1782-1861)

Mathilda Orozco Montgomery (1796-1863) Näktergalen från Arnos dal som accepterade giftermål på distans. Hon gifte sig med den sturskes son Josias Montgomery-Cederhielm (1785-1825), som förde henne från Italien hem till sitt kalla och mörka Norden. Mathilda var inte bara en vacker kvinna utan också en kulturkraft som gjorde henne till en av sin tids mest kända och hyllade. Tegner skrev en hyllningsdikt kallad ”Mathilda” och prins Oscar (sedermera Oscar I) sjöng duett med henne. Läs mer: Mathilda Orozco Montgomery-Cederhielm (1796-1863).

Robert Nils-Germund Montgomery-Cederhielm (1820-1888) Brukspatron och innehavare av Lindholmen, Djursholms slott och Segersjö. Aktiv riksdagsman och styrelseordförande i Järnvägsbolaget som 1885 startade tågtrafik i Roslagen. Djursholms slott arrenderade han ut till sonen Robert som bodde där en tid. Efter Robert Nils Germunds död 1888 sålde dödsboet slottet till ett aktiebolag lett av bland andra Henrik Palme. Han ombildade godset till en villastad, det som idag kallas Djursholm. Läs mer: Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm (1820-1888)

Hugo Montgomery-Cederhielm (1847-1872) Äldste son till Robert Nils Germund och tilltänkt fideikommissarie av Segersjö. Han hade precis tillträtt som attaché vid svenska beskickningen i Rom i Italien, när han under en utflykt till Capri besteg Tiberii klippa. Han satte sig på en rank mur för att beskåda utsikten men muren gav vika och Hugo föll ner för klippan och slog ihjäl sig. Istället blev det hans yngre bror Robert Montgomery-Cedrhielm (1851-) som övertog Segersjö. Hugo hann även ge ut diktsamlingen ”Dikter” och spåddes en fin karriär son poet. Läs mer: Hugo Montgomery-Cederhielm (1847-1872)